Υπηρεσίες

Ως επακόλουθο της εκπαίδευσης της ειδικού σε διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και μεθόδους, υιοθετείται μία εξατομικευμένη και συνθετική μέθοδος στις συνεδρίες, που προκύπτει από τις εκάστοτε ανάγκες κάθε περίστασης.
Έτσι ενήλικες, ζεύγοι και παιδιά μέσα από :
• ατομικές,
• οικογενειακές ή
• διαδικτυακές συνεδρίεςμπορούν να λάβουν βοήθεια σε όλα τα παρακάτω:

• Άγχος
• Κατάθλιψη-Διαταραχές διάθεσης
• Κρίσεις πανικού-Ψυχοσωματικά
• Σεξουαλικές διαταραχές & Ζητήματα σεξουαλικής ταυτότητας
• Τραυματικές εμπειρίες
• Φοβίες
• Ειδική διαπαιδαγώγηση
• Αυτογνωσία-Προσωπική ανάπτυξη
• Εξαρτήσεις-Εθισμοί
• Διατροφικές διαταραχές
• Διαχείριση διαζυγίου/σχέσεων & ενδοοικογενειακών συγκρούσεων